kablogram

1.
depesza
telegram

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia kablogram zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.