jak dotąd

1.
dotychczas

Przykład użycia:

1. ... oraz innych traw już 23 tys. lat temu, a nie, jak dotąd uważano, około 10 tys. lat temu. Naukowcy przypuszczają, że właśnie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia jak dotąd zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.