jak

1.
gdy
jak (pot.)
kiedy
podczas gdy
2.
jakim sposobem
jakże
w jaki sposób
3.
jak na przykład
na kształt
na miarę
na sposób
niby
niczym (książk.)
wzorem
4.
jako
w charakterze

Przykład użycia:

1. ... z nas narty, szczególnie dzieciom, muszą na zimę kupić, tak jak musimy kupić mięso, jajka i kibelek lub cement, jeżeli akurat...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia jak zawiera grup znaczeniowych: 4, w tym 16 wyrazów bliskoznacznych.