jajo

1.
jajco (pot.)
jajko (żart.)
jajo (żart.)
jądro
2.
jajco (pot.)
jajko
pisanka (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... by w ręce nie musiał ich nosić ja nie mam jaj, ani worka nie chodzi mi że nie jesteśmy brutalne ale...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia jajo zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.