jahwe

1.
Bóg
Bóg Ojciec
bóstwo
Dobry Pasterz
Król Niebios
Najwyższy
Ojciec Niebieski
Pan
Pan Stworzenia
Pan Wszechrzeczy
Pan Zastępów
Przedwieczny
Stworzyciel (książk.)
Stwórca
Wszechmogący
Allach (pojęcie podrzędne)
Allah (pojęcie podrzędne)
Jezus (pojęcie podrzędne)
Jezus Chrystus (pojęcie podrzędne)
Jezus Nazaretańczyk (pojęcie podrzędne)
Jezus z Nazaretu (pojęcie podrzędne)
Mesjasz Pan (pojęcie podrzędne)
Nazarejczyk (pojęcie podrzędne)
Odkupiciel (pojęcie podrzędne)
Pan Nasz (pojęcie podrzędne)
Syn Boży (książk.) (pojęcie podrzędne)
Syn Człowieczy (pojęcie podrzędne)
Zbawiciel (pojęcie podrzędne)
istota nadprzyrodzona (pojęcie nadrzędne)
postać nadprzyrodzona (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... gdyż taką, która nie łączyła się z posłuszeństwem dla woli Jahwe, uważał za nieszczerą. Piętnował bowiem ofiary i praktyki kultowe, które...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia jahwe zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 30 wyrazów bliskoznacznych.