inkwizycja

1.
badanie
inkwizycja (specjalist.)
kwerenda (przestarz.)
śledztwo

Przykład użycia:

1. ... Na wieść o paleniu czarownic w Kraju Basków deleguje tam Inkwizycja członka swojej najwyższej rady (Supremy) Alonzo Salazar de Friasa. Kiedy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia inkwizycja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.