inhalacja

1.
wdychanie
wziewanie

Przykład użycia:

1. ... długożyciowe izotopy alfa-promieniotwórcze dostające się do organizmu drogą wziewną (inhalacja).Jeśli podobna metodę pomiaru zastosujemy do monoenergetycznej wiązki elektronów (z...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia inhalacja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.