indoktrynacja

1.
agitacja
pranie mózgu
propaganda

Przykład użycia:

1. ... realizatora nauczania licealnego, i tak w koło Wojtek... PARCELACJA I INDOKTRYNACJA Ten podział na drobne poletka szczególnie katastrofalnie odbił się na...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia indoktrynacja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.