idololatria

1.
antropomorfizm
bałwochwalstwo
idolatria
credo (pojęcie nadrzędne)
kult (pojęcie nadrzędne)
opium dla ludu (książk.) (pojęcie nadrzędne)
religia (pojęcie nadrzędne)
teizm (pojęcie nadrzędne)
wiara (pojęcie nadrzędne)
wierzenia (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia idololatria zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 10 wyrazów bliskoznacznych.