idolatria

1.
antropomorfizm
bałwochwalstwo
idololatria
credo (pojęcie nadrzędne)
kult (pojęcie nadrzędne)
opium dla ludu (książk.) (pojęcie nadrzędne)
religia (pojęcie nadrzędne)
teizm (pojęcie nadrzędne)
wiara (pojęcie nadrzędne)
wierzenia (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... wykładów teologii na Harvardzie poświęcona była „wykryciu, udowodnieniu, zdemaskowaniu idolatrii rzymskiego Kościoła, jego Tyranii, Uzurpacji, potępieńczych Herezji, śmiertelnych Błędów, wstrętnych...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia idolatria zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 10 wyrazów bliskoznacznych.