idiomatyzm

1.
idiom
idiomat
czas (pojęcie nadrzędne)
frazeologizm (pojęcie nadrzędne)
wyrażenie frazeologiczne (pojęcie nadrzędne)
związek frazeologiczny (książk.) (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia idiomatyzm zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.