idiofon zderzany

1.
idiofon zderzany (specjalist.)
czynele (pojęcie podrzędne)
talerze (pojęcie podrzędne)
żele (pojęcie podrzędne)
kastaniety (pojęcie podrzędne)
idiofon (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)
instrument perkusyjny samobrzmiący (oficj.) (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia idiofon zderzany zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.