ideologia narodowa

1.
nacjonalizm
skrajny nacjonalizm (pojęcie podrzędne)
szowinizm (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... Über die dramatische Kunst (1806) - kwestię ludu złączył wprost z ideologią narodową, z ludem wiązał nadzieje na budowanie narodowej jedności i tej...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ideologia narodowa zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.