ideologia

1.
doktryna polityczna
orientacja polityczna
miłość do ojczyzny (pojęcie podrzędne)
patriotyzm (pojęcie podrzędne)
umiłowanie ojczyzny (poet.) (pojęcie podrzędne)
faszyzm (pojęcie podrzędne)
hitleryzm (pojęcie podrzędne)
narodowy socjalizm (pojęcie podrzędne)
nazizm (pojęcie podrzędne)
konserwatyzm (pojęcie podrzędne)
reakcjonizm (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
wstecznictwo (pojęcie podrzędne)
zachowawczość (pojęcie podrzędne)
liberalizm (pojęcie podrzędne)
socjalizm (pojęcie podrzędne)
imperializm (pojęcie podrzędne)
ostatnie stadium kapitalizmu (książk.) (pojęcie podrzędne)
czerwona zaraza (książk.) (pojęcie podrzędne)
komunizm (pojęcie podrzędne)
progresywizm (pojęcie podrzędne)
ideologia narodowa (pojęcie podrzędne)
nacjonalizm (pojęcie podrzędne)
kosmopolityzm (pojęcie podrzędne)
2.
doktryna
paradygmat (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)
pogląd na świat (pojęcie nadrzędne)
punkt widzenia (pojęcie nadrzędne)
światopogląd (pojęcie nadrzędne)
zespół przekonań (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... Wietnamu, ale trzeba pamiętać, że nałożyła się na to pacyfistyczna ideologia lat 60. Poza tym wtedy prowadzono powszechny pobór. Teraz do...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ideologia zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 29 wyrazów bliskoznacznych.