ideolog

1.
doktryner
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... kontuszowych właśnie wartości i półwiecze parakomunizmu, w którym nawet twardogłowi ideolodzy musieli uznać istnienie "inteligencji", niewiele w tej mierze zmieniło. Zaś...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ideolog zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.