identyczny

1.
bliźniaczy
izomorficzny (specjalist.)
jednakowy
jota w jotę (książk.)
kubek w kubek (książk.)
nieodróżnialny
taki sam
tożsamy
wykapany
wypisz wymaluj (pot.)

Przykład użycia:

1. ... musi być rzetelny. Sytuacja w Polsce jest podobna, choć nie identyczna. Charakterystyki polskie są zwykle wzorowane na dokumentach brytyjskich lub amerykańskich...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia identyczny zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 10 wyrazów bliskoznacznych.