idealizacja

1.
apoteoza
gloryfikacja

Przykład użycia:

1. ... w przeszłość, zakorzenienie ich. Celem tego zabiegu nie jest jednak idealizacja minionego. Bo choć osadza on narodową tożsamość w dobie przedrozbiorowej...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia idealizacja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.