idealistyczny

1.
nierealistyczny
utopijny

Przykład użycia:

1. ... a nie tylko w doświadczonych już próbach - czy to będzie idealistyczna, czy materialistyczna, czy chrześcijańska - nie jest w stanie dosięgnąć (niem...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia idealistyczny zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.