ideał

1.
doskonałość
perfekcja
2.
wartość (nadużyw.)
wzór

Przykład użycia:

1. ... świadczących o dynamizmie chrześcijaństwa, zadecydował na długie pokolenia chrześcijańskie o ideale świętości.FORMOWANIE SIĘ TEOLOGII MONASTYCZNEJ Ideał monastyczny znalazł swój wyraz...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ideał zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.