idea życiowa

1.
credo
dewiza
hasło
motto
zasada postępowania
aforyzm (pojęcie nadrzędne)
gnoma (pojęcie nadrzędne)
maksyma (pojęcie nadrzędne)
morał (pojęcie nadrzędne)
porzekadło (pojęcie nadrzędne)
powiedzenie (pojęcie nadrzędne)
powiedzonko (pojęcie nadrzędne)
przysłowie (pojęcie nadrzędne)
sentencja (pojęcie nadrzędne)
złota myśl (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia idea życiowa zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 15 wyrazów bliskoznacznych.