ibidem

1.
tamże
w tym samym miejscu

Przykład użycia:

1. ... lubię łóżkomojej pani - zwierza się brązowy (rzadkość!) dalmatyńczyk, Item Ibidem Banderia, na co dzień Ikar, medalista w kategorii juniorów. - Jak...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ibidem zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.