harce

1.
dokazywanie
figle
igraszki
swawola
wybryki

Przykład użycia:

1. ... tylko my po prostu czekamy, aż Monisia naprawi swój aparat... Harc My sobie już nacykamy tych zdjęć, pani Iwonko. A za...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia harce zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.