handlowy

1.
komercyjny
2.
kupiecki
merkantylny

Przykład użycia:

1. ... Czy tak naprawdę to sprzedawca jest winien? Czy Państwowa Inspekcja Handlowa, która nie dopilnowała i pozwoliła na to, żeby takie rzeczy...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia handlowy zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.