handicap

1.
fory

Przykład użycia:

1. ... konsekwencje. Określa się ją także czasami jako słabość, niedostatek czy handicap. Stygmat powoduje wyjątkowy rozziew między oczekiwaną społeczną tożsamością jednostki a...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia handicap zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.