hall

1.
foyer
kuluar
pomieszczenie (pojęcie nadrzędne)
2.
hol
3.
sala
pomieszczenie (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... jednego z zabitych marynarzy wystawiono publicznie w historycznym miejscu - Independence Hall w Filadelfii; był to zaszczyt, który dotąd spotkał tylko Henry'ego...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia hall zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.