halabarda

1.
glewia
berdysz (pojęcie podrzędne)
broń biała (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... przyłbicy, osiągnięta kosztem substancji skojarzeniowej, oraz hipertrofia twardych jak krzemień halabard, której to hipertrofii, na przekór pozorom, towarzyszył zanik wewnętrznych organów...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia halabarda zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.