hala maszyn

1.
maszynownia
hala (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... słuchawkę, zmienił kontakty i w następnej sekundzie połączył się z halą maszyn. I dopiero wówczas, gdy z hali odezwał się jeden z...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia hala maszyn zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.