hala

1.
hala
hala maszyn (pojęcie podrzędne)
maszynownia (pojęcie podrzędne)
budowla (pojęcie nadrzędne)
budynek (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... to przestronne pomieszczenie, zaopatrzone w wentylatory. Składało się z dwóch hal obudowanych półkami od posadzki prawie do stropu. Zawsze pachniało tu...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia hala zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.