hagionim

1.
hagionim
alias (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)
ksywa (pot.) (pojęcie nadrzędne)
ksywka (pot.) (pojęcie nadrzędne)
przydomek (pojęcie nadrzędne)
pseudo (pot.) (pojęcie nadrzędne)
pseudonim (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia hagionim zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 7 wyrazów bliskoznacznych.