haczyk

1.
fortel
haczyk (pot.)
koń trojański (poet.)
podstęp
pułapka
trik
2.
haczyk
3.
haczyk (przestarz.)
kociuba (pot.)
pogrzebacz
aparat (pojęcie nadrzędne)
instrument (pojęcie nadrzędne)
narzędzie (pojęcie nadrzędne)
przyrząd (pojęcie nadrzędne)
sprzęt (pojęcie nadrzędne)
urządzenie (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... rączką u dołu (rys. 2.26). Do podstawy przymocowany jest haczyk do zawieszania pionu. Ścianki leżące przy kącie prostym pryzmatu są...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia haczyk zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 16 wyrazów bliskoznacznych.