gwoli

1.
dla
gwoli (przestarz.)
w celu

Przykład użycia:

1. ... oraz poronień niezarejestrowanych należy oszacować na około 200 tys. rocznie.Gwoli zachowania niezbędnej obiektywności należy nadmienić, że M. Latuch, który podaje...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia gwoli zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.