grodza

1.
boks
kojec
pomieszczenie (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia grodza zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.