galopować

1.
biec
gnać
lecieć
mknąć
pędzić
pospieszać
pruć (pot.)
puścić się
rwać
spieszyć
spieszyć się
śpieszyć się
zaiwaniać (pot.)
zasuwać (pot.)
2.
jechać galopem

Przykład użycia:

1. ... publiczności sadzają sopran na basie i każą tej pierwszej miarowo galopować aż do apogeum godnego adagio z "Sinfonia Domestica" Ryszarda Straussa...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia galopować zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 15 wyrazów bliskoznacznych.