galiot

1.
galeas
żaglowiec (pojęcie nadrzędne)

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia galiot zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.