gałganek

1.
szmatka
ściereczka

Przykład użycia:

1. ... Nic nie widać... Proszę pani! Trochę ciepłego mleka i jakiś gałganek!Panna Wandzia, szybko jak Iris, "posłanka bogów", pobiegła i wróciła...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia gałganek zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.