gałązka

1.
pęd
witka

Przykład użycia:

1. ... urodziwe larwy żerują w gromadce na liściu, podczas gdy na gałązce powyżej, w pewnym oddaleniu, czuwa kolorowa mama, broniąc dostępu czasem...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia gałązka zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.