gajowy

1.
borowy
leśniczy
pracobiorca (pojęcie nadrzędne)
pracownik (pojęcie nadrzędne)
zatrudniony (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... nieustający gęsi krzyk i spytał podleśniczego, co się tam dzieje.- Gajowa z córkami wyżyna gęsi - usłyszał. - Wszystkie? - zdumiał się. - No, pan...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia gajowy zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 5 wyrazów bliskoznacznych.