gadatliwość

1.
gadulstwo
narowy (specjalist.) (pojęcie nadrzędne)
niedoskonałość (pojęcie nadrzędne)
niekorzyść (pojęcie nadrzędne)
przypadłość (pojęcie nadrzędne)
przywara (pojęcie nadrzędne)
słabostka (pojęcie nadrzędne)
słabość (pojęcie nadrzędne)
śmiesznostka (książk.) (pojęcie nadrzędne)
ujemna strona (pojęcie nadrzędne)
ułomność (pojęcie nadrzędne)
wada charakteru (pojęcie nadrzędne)
milkliwość (antonim)

Przykład użycia:

1. ... i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników", odstręczył go gadatliwością tytułu, objętością i ceną . Tom drugi natomiast od razu go...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia gadatliwość zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 13 wyrazów bliskoznacznych.