funkcja

1.
dystynkcja (przestarz.)
posada
stanowisko
stołek (pot.)
zatrudnienie
Jego Magnificencja (pojęcie podrzędne)
rektor (pojęcie podrzędne)
godność (pojęcie podrzędne)
tytuł (pojęcie podrzędne)
urząd (pojęcie podrzędne)
ciepła posadka (pojęcie podrzędne)
synekura (pojęcie podrzędne)
etat (pojęcie podrzędne)
vacat (pojęcie podrzędne)
wakans (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
wakat (pojęcie podrzędne)
wolna posada (pojęcie podrzędne)
2.
działanie
3.
misja
obowiązek
zadanie
powinność (pojęcie podrzędne)
dyżur (pojęcie podrzędne)
ordynans (przestarz.) (pojęcie podrzędne)
służba (pojęcie podrzędne)
pańszczyzna (pojęcie podrzędne)
uciążliwy obowiązek (pojęcie podrzędne)
4.
odwzorowanie
przekształcenie
5.
przeznaczenie
rola
użycie
wykorzystanie
zastosowanie
6.
zależność

Przykład użycia:

1. ... funkcja zdaniowa ze zmiennymi nazwowymi, jak w poprzednim przypadku, lecz funkcja zdaniowa ze zmiennymi zdaniowymi. Na miejsce zmiennych p oraz q...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia funkcja zawiera grup znaczeniowych: 6, w tym 35 wyrazów bliskoznacznych.