fakultet

1.
fakultet (pot.)
zajęcia fakultatywne
zajęcia nadobowiązkowe
2.
wydział

Przykład użycia:

1. ... w Nowym Sączu. Po wstąpieniu do zakonu Księży Jezuitów, na Fakultecie Filozoficznym Księży Jezuitów w Krakowie ukończył studia filozoficzne, uzyskując stopień...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia fakultet zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 4 wyrazów bliskoznacznych.