faktycznie

1.
ano
istotnie
naprawdę
nie inaczej
no
no tak
owszem
rzeczywiście
ściśle mówiąc
tak
w gruncie rzeczy
w istocie
w rzeczy samej (nadużyw.)
w samej rzeczy (nadużyw.)
właściwie
2.
de facto
naprawdę
po prawdzie (pot.)
tak naprawdę (pot.)
w istocie
w rzeczywistości
w zasadzie
właściwie

Przykład użycia:

1. ... Tym razem nie była to uchwała zamiarowa, a finalna, tj. faktycznie likwidująca kolejną szkołę. Proces likwidacji rozciągnięty będzie w czasie: od...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia faktycznie zawiera grup znaczeniowych: 2, w tym 23 wyrazów bliskoznacznych.