faks

1.
fax
telefaks

Przykład użycia:

1. ... jeszcze jury ogłosiło swój jednogłośny werdykt, do organizatora festiwalu przyszedł faks nadany z warszawskiej kancelarii adwokackiej Jerzego Naumanna, uprzejmie informującego, że...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia faks zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.