fajka

1.
lulka

Przykład użycia:

1. ... Czternaście razy cztery, wyższa matematyka, a normalnie mówiąc, siedem pak fajek z resztą na zadatek ósmej. Nie wymawiam ci, już nie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia fajka zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 1 wyrazów bliskoznacznych.