fagas

1.
cmokier (pot.)
fagas (pot.)
klakier
lizus
nadskakiwacz (pot.)
pochlebca
wazeliniarz (pot.)
przydupas (pot.) (pojęcie podrzędne)
służalec (książk.) (pojęcie podrzędne)
osoba (pojęcie nadrzędne)
podmiot (pojęcie nadrzędne)
2.
fagas (wulg.)
gach (pot.)
kochanek
mąż (przestarz.) (pojęcie nadrzędne)
mężczyzna (pojęcie nadrzędne)
on (pojęcie nadrzędne)
pan (pojęcie nadrzędne)
płeć brzydka (książk.) (pojęcie nadrzędne)
3.
popychadło
sługa
sługus
służący

Przykład użycia:

1. ... Jest też coś z Pankracego w Hufnaglu: zapiekły w nienawiści fagas, mrok w duszy i przeczucie klęski, intelekt zaś trzeźwy, cyniczny...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia fagas zawiera grup znaczeniowych: 3, w tym 23 wyrazów bliskoznacznych.