fabrykat

1.
produkt fabryczny
ceownik (pojęcie podrzędne)
kątownik (książk.) (pojęcie podrzędne)
kształtownik (pojęcie podrzędne)
profil (pojęcie podrzędne)
teownik (pojęcie podrzędne)
artykuł (pojęcie nadrzędne)
produkt (pojęcie nadrzędne)
towar (pojęcie nadrzędne)

Przykład użycia:

1. ... nad wezgłowiami podwójnego łoża, i jeszcze jeden święty obraz, włoski fabrykat, dzieło złowieszczej pomysłowości.Chrystus każący z łodzi, twarze przemontowane z...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia fabrykat zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 9 wyrazów bliskoznacznych.