fabrykant

1.
producent
wytwórca

Przykład użycia:

1. ... czytać je będą z uśmiechem zadowolenia i, ba, uznaniem nawet, fabrykanci łódzcy po obiedzie, przy czarnej kawie. Czy nasz robotnik zrozumie...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia fabrykant zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 2 wyrazów bliskoznacznych.