fabrykacja

1.
fabrykacja (książk.)
praca
produkcja
wyrób
wytwórczość
rolnictwo (pojęcie podrzędne)
produkcja przemysłowa (pojęcie podrzędne)
przemysł (pojęcie podrzędne)
usługa (pojęcie podrzędne)
drobna wytwórczość (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... tygodni będę wiedział czego się trzymać. Najbardziej dogadza-. łaby mi fabrykacja szczotek przemysłowych, ale i to nie jest proste, bo brak...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia fabrykacja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 10 wyrazów bliskoznacznych.