fabryczny

1.
przemysłowy
seryjny
taśmowy

Przykład użycia:

1. ... kamera wbudowana) - nazwa fabryczna Monorex i KR (kamera ręczna) - nazwa fabryczna Toporex.Aparat KW był wbudowany na stałe w konstrukcję samolotu...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia fabryczny zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 3 wyrazów bliskoznacznych.