ewaluacja

1.
ocena
oszacowanie
skontrolowanie
sprawdzenie
szacunek
weryfikacja
wycena
autokrytyka (pojęcie podrzędne)
autorefleksja (pojęcie podrzędne)
introspekcja (pojęcie podrzędne)
samokrytyka (pojęcie podrzędne)
samoocena (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... tym problemem. Nie bez znaczenia pozostają również takie czynniki jak: ewaluacja poprzednich rozwiązań, akcje polityków i administracji państwowej (Giesbrecht i in...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia ewaluacja zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 12 wyrazów bliskoznacznych.