e-mail

1.
list elektroniczny
mejl (pot.)
poczta elektroniczna
niechciana poczta (oficj.) (pojęcie podrzędne)
spam (pojęcie podrzędne)
wiadomości śmieci (oficj.) (pojęcie podrzędne)

Przykład użycia:

1. ... Bliższe informacje pod nr telefonu 248-30-55 lub na e-mail:bppaslek@wbp.olsztyn.plJubileusz parafii bł. J. Matulewicza15...

Źródła przykładów: własne, SJP PWN Korpus języka polskiego

Zobacz także:


Nasz słownik synonimów języka polskiego dla wyrażenia e-mail zawiera grup znaczeniowych: 1, w tym 6 wyrazów bliskoznacznych.